วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 Brighter Future Stronger People

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561
August 7, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Niigata University of Health and Welfare, JAPAN
August 7, 2018

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 Brighter Future Stronger People

2018_08_07_3

เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 Brighter Future Stronger People ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งในบูธนิทรรศการของวิทยาลัยราชสุดา มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การสอนภาษามือเบื้องต้น การพิมพ์อักษรเบรลล์ การแนะนำวิธี การอยู่ร่วมกันกับคนพิการและการช่วยเหลือคนพิการ การฉายวีดีทัศน์เรื่องพระมหาชนกฉบับภาษามือไทย การสอนการสะกดนิ้วมือ การจัดแสดงโปสเตอร์นิทรรศการ งานวิจัย ผลงานและนวัตกรรมต่างๆ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา การจำหน่ายผลงานเซรามิคของนักศึกษา อีกทั้งภายในงานมีบูธต่างๆมากมาย กว่า 150 บูธ

งาน Thailand Social Expo 2018 Brighter Future Stronger People เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานทางวิชาการ การศึกษา การจำหน่ายสินค้า OTOP รัฐวิสาหกิจชุมชน สินค้าจากผู้พิการของหน่วยงานต่างๆและอีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของวิทยาลัยราชสุดา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงงาน ณ Hall 7 บูธที่ 17 โดยมี mahidol channel วิทยาลัยราชสุดา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากร เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ ด้วย

Recent post