คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการ (IDCMR) ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทย์ศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
August 23, 2018
รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัล ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
August 25, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการ (IDCMR) ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทย์ศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

S__84738184

24 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย H.E. Dr. Myint, Union Minister Prof. Shwe Toe, President LOC, 13th IDCMR Congress กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ The 13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR) เรื่อง “Bringing Friendship From Mekong to Ayeyawady” ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ Sedona Hotel สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

งานประชุมฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรประเทศออสเตรีย ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ทันตแพทย์ที่เป็นสมาชิก (IDCMR) จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

Recent post