รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม TAIST-Tokyo Tech ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ผู้แทนนักศึกษาแพทย์ศิริราชเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561
August 29, 2018
Mahidol Friends จัดเสวนา มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน
August 29, 2018

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม TAIST-Tokyo Tech ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

S_8491960853889

29 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Executive Board Meeting (ExBoM): Thailand Advanced Institute of Science and Technology – Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้อง CO101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี

Recent post