โครงการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวท้องถิ่น” พันธ์ุปิ่นแก้ว”

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
August 14, 2018
ผู้บริหารต้อนรับคณะทำงานโครงการ Shanghai Jiao Tong University Global Challenge Program จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
August 15, 2018

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวท้องถิ่น” พันธ์ุปิ่นแก้ว”

rice01

งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบตังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวท้องถิ่น” พันธ์ุปิ่นแก้ว” ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านสหกรณ์คลองโยงในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายอังกู​ร​ สุ่นกุล​ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดโครโครงการนี้เป็นการดำนาปลูกข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว​ (แบบอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม)​ ซึ่งข้าวพันธ์ุปิ่นแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศที่​ 1 ของอันดับโลก เมื่อปี 2476 จากประเทศแคนาดา​ และเป็นการเทอดพระเกียรติ​-ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่​ 9​ ณ ​บ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการสืบสานตำนานข้าวคืนถิ่น​ โดยการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว​ปลูกลงในพื้นที่​เฉพาะ ถ่ายทอดความรู้แบบ Active learning โดยการลงปฏิบัติงานจริง สร้างความผูกพัน​ ​ความรัก​ ความสามัคคี​ของชุมชน ​ผ่านการทำกิจกรรมนี้  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามให้กับนักเรียน-นักศึกษา​ที่เป็นคนรุ่นใหม่โดยมีความสอดคล้องกับ​”ศาสตร์พระราชา” อย่างแท้จริง​ เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพ “ชาวนา”  โดยมีผู้แทนจากชุมชน​สหกรณ์บ้านคลองโยง ​คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์​  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา​จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Recent post