สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand
August 23, 2018
งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
August 23, 2018

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

mb5

22 สิงหาคม 2561 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนและอาจารย์ กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานภายในสถาบันฯ ซึ่งมีกิจกรรมบรรยายสรุปของกลุ่มงานวิจัยชีวโมเลกุลกุ้ง บรรยายของกลุ่มวิจัยพืช บรรยายของศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย และได้เปิดโอกาสให้น้องๆ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงกุ้ง ห้องปฏิบัติการพืช และศูนย์วิจัยธาลัสซีเมียเพื่อศึกษาดูงานตามความสนใจภายในสถานที่ปฏิบัติการจริง

Recent post