มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “เก็บหอม” แอปพลิเคชันการออมเงินสร้างวินัยทางการเงินแก่นักศึกษา

กิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน”
August 6, 2018
กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
August 7, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “เก็บหอม” แอปพลิเคชันการออมเงินสร้างวินัยทางการเงินแก่นักศึกษา

scb2

วันที่ 6 สิงหาคม 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วย  ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด  เปิดตัว “เก็บหอม” แอปพลิเคชันการออมเงินใหม่พัฒนาทักษะและสร้างเสริมวินัยทางการเงินแก่นักศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินส่วนบุคคลให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ก่อนเริ่มวัยทำงาน และเตรียมความพร้อมในการวางแผนรายรับรายจ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาที่เรียนมาโดยตรงแล้ว ยังจำเป็นต้องมีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมถึงวินัยทางการออม ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างอนาคตที่ดี การสนับสนุนของเอสซีบี อบาคัส ในการนำแอปพลิเคชันการออมเงินที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ จึงเป็นการจุดประกายให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้การออมที่เหมาะสม ผ่านเทคโนโลยีซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

          ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเรามีความมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการออมให้กับเยาวชน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น นำไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

แอปพลิเคชัน “เก็บหอม” ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวินัยทางการเงินได้ง่ายขึ้นผ่านระบบการออมเงินอัตโนมัติ พร้อมกับแนะนำรูปแบบการเก็บเงินที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน โดยนำเอาเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อให้การเก็บเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายได้ทั้งแบบส่วนตัวและแบบตั้งเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้แล้วที่ www.kebhom.com

Recent post