คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ 9 โรงเรียนต้นแบบ”

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
August 8, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
August 9, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ 9 โรงเรียนต้นแบบ”

eg10

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์​ ยศวัฒน​ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการจัดโครงการ “ฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ 9 โรงเรียนต้นแบบ” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.พรชัย​ บำรุงศรี​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์​ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม​ โรงเรียนวัดทรงคนอง และ​โรงเรียนเพิ่มวิทยา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 473 คน

ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเน้นการบูรณาการสร้างสรรค์​ ประกอบด้วย​การจัดกลุ่ม​ระดมสมอง(Brain based) กระตุกต่อมความคิด​ “My future Lab.”  มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ในห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า​ (ด้านอิเล็คทรอนิกส์และการสื่อสาร)​ วิศวกรรมเคมี​(ด้านการจำลองแบบกระบวนการ)​ และวิศวกรรมชีวการแพทย์​ (หุ่นยนต์ทางการแพทย์หลายชนิด​ ไบโอเซนเซอร์​ สารสังเคราะห์พอลิเมอร์​ด้าน​ Drug delivery การบังคับอุปกรณ์ต่างๆด้วยคลื่นสมอง ฯลฯ พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้น้องได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อฝึกทักษะในการทำงานในอนาคต

Recent post