มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
August 9, 2018
กิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ประจำปีการศึกษา 2561
August 9, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561

Photocontest61_5

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม OSM3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตัดสินผลงานการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณดาว วาสิกศิริ, คุณขจร พีรกิจ, คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมคัดเลือก ภาพถ่ายที่มีผู้ส่งเข้ามาประกวด จำนวน 37 ราย ในหัวข้อ “My Fond Memories of Mahidol University” ผลการตัดสิน มีผู้ชนะการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
1. นายเอกชัย รักประยูร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2. นายพฤทธิพงษ์ วุฒินันท์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
3. นายศิริพงศา โจโฉ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
4. นายอภิศักดิ์ อ่องศรี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
5. นายหฤทธิ์ ณ สงขลา ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

Recent post