สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรม “ต้นกล้าธรรมมะ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑”

ศิษย์เก่ามหิดลอินเตอร์คว้าเหรียญทองแดง Asian Games 2018
August 22, 2018
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand
August 23, 2018

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรม “ต้นกล้าธรรมมะ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑”

cf5

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี “กิจกรรมต้นกล้าธรรมมะ” และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมนิทรรศการ อเนกประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมต้นกล้าธรรมมะ จะจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ น้อง ๆ หนู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บุคลากร ได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ 1) เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 2) คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย 3) มีชื่อเสียงที่ดีงาม 4) เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ 5) เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ การใส่บาตรทุกวัน ทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นปลูกจิตสำนึกให้น้อง ๆ หนู ๆ ให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ สร้างใจให้เป็นสุข และ สร้างสังคมให้ร่มเย็น

Recent post