นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ เอสซีจี และชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ
August 17, 2018
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
August 20, 2018

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในมหาวิทยาลัยมหิดล

S_8446533430404

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
ในวันนี้ (20 สิงหาคม 2561) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อความเป็นสิริมงคลตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ สักการะพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ สักการะศาลพระภูมิเรือนไทย สักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี และถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ร่วมถวายสักการะในโอกาสนี้ด้วย

Recent post