กิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล” ต้อนรับนักศึกษาใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
August 17, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ เอสซีจี และชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ
August 17, 2018

กิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล” ต้อนรับนักศึกษาใหม่

freshy34

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม รักน้อง “จิตอาสามหิดล” โดยมีนายสหภพ มันตะพงษ์ อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้นนางสาวลัลน์ลลิตา เลิศสมผล นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวนำนักศึกษาใหม่ปฏิญาณตน “ลูกพระบิดาตั้งมั่นในความดี” โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา และจิตอาสามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมรักน้อง ” จิตอาสามหิดล” เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งปลูกฝังความเป็นจิตอาสา รู้จักการเสียสละการร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งมอบความสุขจากผู้ที่อยู่ก่อนถึงผู้ที่มาใหม่เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนพี่น้องร่วมสถาบัน โดยกิจกรรม “จิตอาสามหิดล” แบ่งออกเป็น 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมทำที่จอดรถคนพิการ กิจกรรมสมุดทำมือ กิจกรรมทำความสะอาดและทาสีอัฒจันทร์ กิจกรรมทำความสะอาดท่อระบายน้ำ กิจกรรมซ่อมแซมจักรยานมอบให้ชุมชน กิจกรรมทาสีเลนจักรยาน กิจกรรมทาสีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post