กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล ร่วมกับ สสส.และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดงานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ “รักต้องเลิก (บุหรี่)”
August 10, 2018
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
August 14, 2018

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

siree1

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เภสัชกรหญิง รัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐมในกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานการรักษาพยาบาลและผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย จำนวน 160 ท่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รู้จักการประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

Website : www.sireepark.mahidol.ac.th

Recent post