นศ.มหิดล อินเตอร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asian Science Camp 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในประเทศไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ The CWTS Leiden Ranking 2018
August 21, 2018
ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ของสถาบัน
August 21, 2018

นศ.มหิดล อินเตอร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asian Science Camp 2018

asian07

เมื่อวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Poster Award หัวข้อ “วิธีการกำจัดขยะในท้องทะเล” และBest Question Award และ จากโครงการ Asian Science Camp 2018 ณ เมืองมานาโด จังหวัดซูลาเวซีเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ นางสาววนัชชา ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา และมัธยมปลายจำนวน 10 คน จากผู้สมัคร 200 กว่าคน โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กิจกรรมค่ายนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกทั้งในการซักถามและการเสนอความคิดเห็น ผ่านการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ Creative Poster Competition / Question Asking Award และ Problem of the Day Award

Recent post