พิธีเปิดงานแสดงสินค้า “Start up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมระดมคลังสมองระดับนานาชาติ The NEAT Working Group 2018
August 16, 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
August 17, 2018

พิธีเปิดงานแสดงสินค้า “Start up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”

A7E9CE3E-1B64-4C03-9837-64E79C172DDB

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากบุคคล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมแสดงสินค้า “Start up  2018  7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น จังหวัดระยอง

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย ชัยนาท เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ให้มีความเข้มแข็ง ทำธุรกิจเป็น ค้าขายเป็น เปลี่ยนเกษตรกรและผู้ประกอบการธรรมดาให้เป็น SMEs รู้วิธีพัฒนาผลผลิต และรู้วิธีค้าขาย พร้อมนำไปสู่นวัตกรรมของผู้ประกอบการที่ยั่งยืนต่อไป โดยงานกิจกรรมแสดงสินค้า “Start up  2018  7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” จะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น จังหวัดระยอง

Recent post