โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-SUP#21)

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษาทุนมหิดล
August 15, 2018
พิธีปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
August 16, 2018

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-SUP#21)

sup12_1

16 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ ศาลายา

Recent post