มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ คุณจรีพร จารุกรสกุล

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
August 22, 2018
พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬาและนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
August 22, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ คุณจรีพร จารุกรสกุล

eec4

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คุณจรีพร จารุกรสกุล Chairman & Group Chief Executive Office บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)” ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post