ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรม “ต้นกล้าธรรมมะ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑”
August 22, 2018
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
August 23, 2018

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand

Image_03d1724

23 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย มูลนิธิศุภนิมิต ประเทศไทย ร่วมกับโครงการ Promoting Safe Migration for Temporary Migrants to Thailand สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และเครือข่ายสถาบันวิชาการ ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ The Southeast Asia Junction (SEA Junction) โดยได้รับเกียรติจาก Excellency, Mr. Pirkka TAPIOLA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Delegation of the European Union to Thailand ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรภาคประชาสังคม จากจังหวัดตาก ชุมพร และระนอง นักศึกษาชาวเมียนมาและไทย บุคลากรสายวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมจำนวน 180 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและประเด็นสำคัญสำหรับการย้ายถิ่นของแรงงานพม่าในประเทศไทย ระหว่างนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชาวเมียนมา นักวิชาการด้านแรงงานและการย้ายถิ่นของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และองค์กรชุมชนชาวพม่าที่มีการดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย

Recent post