คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Niigata University of Health and Welfare, JAPAN

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 Brighter Future Stronger People
August 7, 2018
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เปิดศูนย์ประสานงาน Asia-Pacific Regional Collaboration Center
August 7, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Niigata University of Health and Welfare, JAPAN

MOU-Niigita_7

6 สิงหาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr.Naoki Kodama และ Asst.Prof. Yusuke Oribe, M.S. จาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Niigata University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา และการทำวิจัยร่วมกับคณะฯ ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย มาร่วมเป็นสักขีพยานการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post