มหิดลอินเตอร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีระดับชาติ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018”

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดี National University of Singapore
August 4, 2018
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
August 4, 2018

มหิดลอินเตอร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีระดับชาติ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018”

AE53A392-7555-4910-A5E1-E2238975EA64

4 สิงหาคม 2561  ทีม MUIC 3 จากชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Debate Club)  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยวิทยาลัยนานาชาติเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Mr. Colin Steinbach หัวหน้าฝ่ายการเมือง ข่าว และข้อมูล ของEU ที่ปรึกษาด้านการเมือง ซึ่งเป็นตัวแทน EU ประจำประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัลในประเภทต่างๆ

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษครั้งที่ 13 นี้เป็นการแข่งขันการโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการแข่งขันว่ามีจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทย แบ่งออกเป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ทีมโต้สาระวาทีแต่ละทีม ประกอบด้วยนักโต้สาระวาที 3 คน และกรรมการตัดสิน 1 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาและและระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงปัญหาสังคมในประเทศไทยและนานาชาติ โดยญัตติในรอบชิงชนะเลิศคือ “THBT the West Should Covertly Support Moderate Political Parties in Europe”  และผู้ชนะเลิศในระดับมัธยมปลาย ได้แก่ ทีม ANGLO 1 จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์

นอกจากนี้ นักศึกษาจากชมรมโต้สาระวาทีวิทยาลัยนานาชาติยังได้รับรางวัลนักพูดยอดเยี่ยม ดังต่อไปนี้

• รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 1  นายจุนเฮง แซ่เซีย 

• รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 2  นายDikshant Konwar Prasai

• รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 3 นางสาวศรัณยา สัจเดว์ 

• รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 5 นายชาโลม เอินผิง วู

• รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 6 นางสาวอาทิตยา  รัศมินทราทิพย์

Recent post