สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล ร่วมกับ สสส.และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดงานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ “รักต้องเลิก (บุหรี่)”

พิธีทำบุญงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ปีที่ 21
August 10, 2018
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
August 10, 2018

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล ร่วมกับ สสส.และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดงานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ “รักต้องเลิก (บุหรี่)”

genza01

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดงานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 “รักต้องเลิก (บุหรี่)” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงาน มีการ เสวนา “รักต้องเลิก (บุหรี่) เลิกเพื่อคนที่รัก” โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดล คุณแวร์ โซว และน้องคนดี ตัวแทน สสส. พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ดำเนินรายการโดย คุณรัศมี มณีนิล นักจัดรายการวิทยุเด็กและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมจากทาง สสส. เช่น สายด่วนบุหรี่ 1600 นวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ และมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

Recent post