กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “เก็บหอม” แอปพลิเคชันการออมเงินสร้างวินัยทางการเงินแก่นักศึกษา
August 6, 2018
งานประชุมวิชาการ International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018
August 7, 2018

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

student11

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ในกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีคณะต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,900 คน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ให้คำแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล และการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย

Recent post