คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการอบรม “Global Health Education Program 2018”

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันมหิดลวิทยานุสรณ์”
August 28, 2018
พิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
August 29, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการอบรม “Global Health Education Program 2018”

PH-MU_9

วันที่ 27 สิงหาคม 256 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม “Global Health Education Program 2018″ โดยมี Dr.Ryoji Noritake, President, Health and Global Policy Institute ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝายวิเทศและพัฒนาเครือข่าย กล่าวแนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์

การอบรม “Global Health Education Program 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post