พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พิธีเปิดงานแสดงสินค้า “Start up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”
August 16, 2018
กิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล” ต้อนรับนักศึกษาใหม่
August 17, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

DT-GJ MOU_1

16 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นการบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทางด้านการแพทย์และทันตแพทย์ร่วมกัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post