พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬาและนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ คุณจรีพร จารุกรสกุล
August 22, 2018
We Mahidol: Social Engagement “เบิกฟ้ากิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561
August 22, 2018

พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬาและนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

samart02

22 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬาและนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารกีฬานักศึกษา ได้มีการพิจารณามอบรางวัลแก่นักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ด้านกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬา ซึ่งมี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสอง ชั้นหนึ่ง และ ชั้นพิเศษ ในปีนี้มีผู้ผ่านการพิจารณา แต่ละชั้น ดังนี้
ชั้นพิเศษ จำนวน 9 คน จะได้รับเสื้อสามารถและเกียรติบัตร
ชั้นหนึ่ง จำนวน 10 คน จะได้รับอาร์มและเกียรติบัตร
ชั้นสอง จำนวน 35 คน จะได้รับเกียรติบ
นอกจากนี้มีผู้เข้ารับรางวัลเสื้อสามารถและเกียรติบัตร สำหรับชั้นพิเศษ จำนวน 9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวพรชนิตย์ จันทาบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ผลงานที่ปรากฏ คือ
– นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย เหรียญเงิน ยิมนาสติกลีลาประเภททีม การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย
2. นายศิรวิชญ์ เต็มมาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ
ผลงานที่ปรากฏ คือ
– นักกีฬายิงปืนเป้าบินทีมชาติไทย เหรียญทองแดง ยิงปืนเป้าบิน ประเภท Double Trap การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย
3. นายธนภูมิ เครือคำขาว ว่าที่บัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ผลงานที่ปรากฏ คือ
– นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย 3 เหรียญเงิน การแข่งขัน International Invitation Life Saving Sports Challenge ครั้งที่ 42 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย
4. นายวิษณุ มีมากบาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ผลงานที่ปรากฎ คือ
– นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย อันดับที่ 3 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ประเทศไทย
5. นางสาวศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์ ว่าที่มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผลงานที่ปรากฎ คือ
– นักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติ
ชนะเลิศ การแข่งขันเจ็ตสกีลาวอินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในรุ่น Runabout GP ณ ประเทศลาว
อันดับที่ 4 การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ประจำปี พ.ศ. 2560 รุ่น Pro Runabout Open ณ ประเทศไทย
6. นางสาวธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ ว่าที่มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผลงานที่ปรากฎ คือ
– นักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย
7. นางสาวไคริกา พูลประสาท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ผลงานที่ปรากฎ คือ
– นักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย
8. นางสาวคริมา พูลประสาท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ผลงานที่ปรากฎ คือ
– นักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย
9. นางสาวเบญจพร ลิ้มพานิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ผลงานที่ปรากฎ คือ
– นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย การแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย
รางวัลต่อไป ได้แก่ รางวัลนักกีฬาดีเด่น มีการพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ความประพฤติเรียบร้อย และ ผลการเรียนดี ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย ได้แก่
นายขวัญ ศรีจันทร์ทับ นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ผลงานที่ปรากฎ คือ
– นักกีฬาเรือพาย มหาวิทยาลัยมหิดล เหรียญเงิน กีฬาเรือพาย ประเภท กรรเชียงบกทีมผสม ระยะ 2000 เมตร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
2.รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง ได้แก่
นางสาวพรกมล ไตรแก้ว นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ผลงานที่ปรากฎ คือ
– นักกีฬากรีฑา มหาวิทยาลัยมหิดล 2 เหรียญเงิน กีฬากรีฑา ประเภทวิ่ง 800 เมตร และ 1,500 เมตร บุคคลหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Recent post