กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ”

Mahidol Friends จัดเสวนา มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน
August 29, 2018
พิธีเปิด Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)
August 30, 2018

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ”

eng6

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ” ได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี รักษาวงศ์ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ มาเป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post