งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
August 23, 2018
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูดนตรีไทย ครั้งที่ 15
August 23, 2018

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

road show1

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 สถาบัน และมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 15,000 คน เข้าร่วมงานพร้อมซักถามข้อมูลรูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ (TCAS) ในปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติ และรายละเอียดจำนวนการรับในแต่ละรอบในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post