ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหิดลกับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
August 4, 2018
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย”
August 5, 2018

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยหิดล

FFB7789B-D291-4FAB-85D9-1B550B057301

วันที่ 5 สิงหาคม 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยหิดล  เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมกล่าวให้โอวาท

ในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ชินวรรโณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วย คุณชนินทร์  วัฒนพฤกษา  ประธานชมรมผู้ปกครองกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 6 จำนวน  247 คน  ณ มหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงาน  มีการแสดงผลงานนักเรียนในสาขาต่างๆ   การนำเสนอข้อมูลชมรมและกิจกรรม  อาทิ  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาโรงเรียนนานาชาติแห่งภูมิภาคเอเชีย (AISAA) การนำเสนองานของชมรมวารสารโรงเรียน (Vanguards) ชมรมสหประชาชาติจำลอง (Model United Nations) ชมรมบริษัทจำลอง (Junior Achievement) นอกจากนี้  ชมรมผู้ปกครองได้เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมร่วมแบ่งปันข้อมูลการเตรียมความพร้อมของนักเรียนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ แก่ผู้ปกครอง

Recent post