คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหาร วช. มหาวิทยาลัยแม่ข่าย และมหาวิทยาลัยลูกข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
August 23, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการ (IDCMR) ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทย์ศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
August 24, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Pharmacy001_180823_0002

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป (บริเวณลานชั้น 1 อาคารราชรัตน์) รวมถึงการร่วมรำลึกถึง อ.ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีท่านแรกของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำหน้าที่ในสโมสรฯ และชมรมต่าง ๆ และมีพิธีมอบทุนการศึกษาอีกด้วย จากนั้นมีการประกวดพานไหว้ครูของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ

Recent post