มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ เอสซีจี และชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ

กิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล” ต้อนรับนักศึกษาใหม่
August 17, 2018
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
August 20, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ เอสซีจี และชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ

1EA39BAA-70E8-4AC1-BE11-0E9FC0749F63

17 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับเอสซีจี และหน่วยงานภาครัฐ สานต่อโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”   เพื่อปรับใช้พื้นที่ต้นน้ำสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติ และยกระดับงานฝายสู่งานวิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งมีการค้นพบพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ  นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามคราพท์อุตสาหกรรม จำกัด ธุรกิจ แพคเกจจิ้ง เอสซีจี และ นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการ “ รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที ” จัดโดย บริษัท เอสซีจี ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัท เอสซีจี ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการดำเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการฝายอย่างยั่งยืน และในปัจจุบัน ได้ร่วมมือทางวิชาการต่อยอด สู่สถานีเรียนรู้ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งมีการวางแผนจะสร้างฝายชะลอน้ำให้ครบ จำนวน 500 ฝาย ในปี 2561  นอกจากนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “ฝายชะลอน้ำผลิกพื้นระบบนิเวศ คืนสมดุล คน – น้ำ – ป่า ยั่งยืน“  จากนั้น ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ป่ารอบ ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยความร่วมมือ ของชุมชน ภาคีเครือข่าย และกลุ่มคนรักษ์น้ำ จิตอาสา  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post