สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

งานประชุมวิชาการ International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018
August 7, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561
August 7, 2018

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

m day3

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “แม่” คือ ผู้สร้างปัญญาของแผ่นดิน ปีที่ 6” “ความสดใสของลูก ๆ ปลุกพลังใจของแม่”ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงานมีกิจกรรม ของน้อง ๆ หนู ๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมวิดีทัศน์ “ความสดใสของลูก ๆ ปลุกพลังใจของแม่”กิจกรรม “บอกเล่าความภาคภูมิใจในความเป็นแม่” และมอบของที่ระลึก แด่ตัวแทนผู้ปกครองของศูนย์เด็กปฐมวัย 3 ท่าน ชมการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย “ความสดใสของลูก ๆ ปลุกพลังใจของแม่” และกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่

Recent post