มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 2 รางวัล ใน Museum Thailand Awards 2018

พิธีเปิดนิทรรศการ “CARBON FOOTPRINT @ DTMAHIDOL”
August 30, 2018
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ม.มหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2018
August 30, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 2 รางวัล ใน Museum Thailand Awards 2018

museam1

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Museum Thailand Awards 2018 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติท่านแรก ซึ่งเป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

สำหรับรางวัล Museum Thailand Awards ถือเป็นสัญลักษณ์ของการคัดสรรคุณภาพให้ได้ตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ในสาขาต่างๆ โดยหวังว่ารางวัลจะเป็นผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานและความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับและปรับมาตราฐานของวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้แนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นจนสามารถเข้าสู่ระดับสากล ในปีนี้รางวัล Museum Thailand Awards 2018 แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. รางวัล Museum Thailand Awards 2018 จำนวน 15 รางวัล คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน แยกประเภทตามฐานศาสตร์ความรู้ 5 สาย ได้แก่
– พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวัมนธรรม
– พิพิธภัณฑ์ตัวแทนด้านสังคม
– พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ
– พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม
– พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์
2. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 จำนวน 10 รางวัล คัดเลือกพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนผู้ใช้บริการในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์

นอกจากนั้น ในทุกปียังมีรางวัลสำหรับประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเลือกพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ ‭www.museumthailand.com‬ จำนวน 2 รางวัล
นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับ รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 ซึ่งเป็น 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งนี้โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล รองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในวันดังกล่าวอีกเช่นกัน

Recent post