Mahidol Friends จัดเสวนา มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม TAIST-Tokyo Tech ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
August 29, 2018
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ”
August 29, 2018

Mahidol Friends จัดเสวนา มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน

mu-friend5

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ นักจิตวิทยา และ คุณอินทิรา (ทราย) เจริญปุระ นักแสดง มาร่วมเสวนา กับ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน ในเรื่อง Depressive Awareness ว่าเป็นอย่างไร รูปแบบต่าง ๆ สาเหตุของอาการ และเกณฑ์การวินิจฉัยของอาการโรคซึมเศร้าและวิธีการรักษา ที่ห้อง Mini Theater ชั้น 3 MLC

Recent post