สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ 9 โรงเรียนต้นแบบ”
August 8, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561
August 9, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

kan02

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 12 (12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018)  และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  กับทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์และนิทรรศการอุทยานธรณีวิทยา  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   โดยมี  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา  รองประธานมูลนิธิ สอวน. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Recent post