คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ 9 โรงเรียนต้นแบบ”
August 8, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561
August 9, 2018

The opening ceremony of The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018

kan02

On 9 August 2018, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the opening ceremony of The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018 , in which 38 teams from all over the world participated. The competition took place at Mahidol University kanchanaburi campus.

The International Earth Science Olympiad is an annual competition for high school students from all over the world who share a common interest in Earth Sciences. This Olympiad is one of the major activities of the International Geoscience Education Organization that aims at raising students’ interest and public awareness of Earth Sciences. Another equally important goal is to promote and cultivate friendly relations among student contestants and mentors.

Last year’s competition in France, teams of Thai students have been sent to nine IESOs and won a total of 34 gold, silver, and bronze medals, and one honorable certificate. They also received the highest score once in each of the following categories: the world’s overall, theoretical examination, and astronomy

Recent post