กิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล” ต้อนรับนักศึกษาใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
August 17, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ เอสซีจี และชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ
August 17, 2018

กิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล” ต้อนรับนักศึกษาใหม่

Recent post