ผู้แทนนักศึกษาแพทย์ศิริราชเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561
August 29, 2018
Mahidol Friends จัดเสวนา มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน
August 29, 2018

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม TAIST-Tokyo Tech ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

Recent post