ม.มหิดล ร่วมจัดกิจกรรมงาน Thailand Social Expo 2018
August 3, 2018
มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018”
August 3, 2018

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ

Pt-Mu_6

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ Wheelchair Service Training Package (Basic level) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Matthew Beddes , Ms.Kristie Beddes , Ms.Phatcharaporn Kongkerd และ Ms. Kathy Mills วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจาก WHO team & LDSC Thailand การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 304 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น ทีมวิทยากรได้มอบรถนั่งคนพิการ (Wheelchair) จำนวน 100 คัน ให้กับคณะกายภาพบำบัด เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และการบริการสุขภาพของคณะฯ ต่อไป

Recent post