มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินแก่เอกอัครราชทูตลาวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
August 2, 2018
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ
August 3, 2018

ม.มหิดล ร่วมจัดกิจกรรมงาน Thailand Social Expo 2018

much_4

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลจัดมหกรรมแสดงผลงานด้านสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0 โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ Hall 5-8 อิมแพค เมืองทองธานี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกายภาพบำบัด คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันโภชนาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬากับมหิดลชาแนล ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม รวมถึงกิจกรรมเสวนาวิชาการให้้ความรู้ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเชิญได้ที่บูทเลขที่ 17 Hall 7 โดยกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 3-5 สิงหาคมนี้

Recent post