สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “INMU ร่วมลดโลกร้อน”

ประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
September 3, 2018
โครงการ Asia Pacific Youth Exchange – Korea 2018
September 3, 2018

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “INMU ร่วมลดโลกร้อน”

csr5

วันที่ 1 กันยายน 2561 คณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “INMU ร่วมลดโลกร้อน” ครั้งที่ 12-2/2561 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรและนักศึกษาในสถาบันโภชนาการ ซึ่งในครั้งนี้ได้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายฝั่งทะเล เนื่องจาก มีการเผยแพร่ข่าว พบขยะตกค้างบริเวณชายฝั่งทะเล ด้านตะวันออกของประเทศไทยในปริมาณมาก พร้อมกันนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Recent post