สถาบันฯเด็ก ออกบูธกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561

ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
September 3, 2018
การประชุม The 10th AUN-ACTS Steering Committee ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์
September 4, 2018

สถาบันฯเด็ก ออกบูธกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561

youth3

วันที่ 3 กันยายน 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561  ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรมภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ณ บริเวณซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมบูทนิทรรศการแนะนำสถาบันฯเด็ก และบูท“รณรงค์ก่อน15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์” ในงานในครั้งนี้ด้วย

Recent post