ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange – Korea 2018
September 3, 2018
สถาบันฯเด็ก ออกบูธกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561
September 4, 2018

ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

AM_9

วันที่ 3 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 8 ปี (2 กันยายน) โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมงาน

ภาคเช้าคณะผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และเข้าสู่งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์

จากนั้น นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลประเภทบุคลากรผู้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
– ดร.พรพักตร์ สุรำไพนิธิพร
– นางสาวรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร
รางวัลประเภทบุคลากรผู้มีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนร่วม
– นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น
– นางสมศิริ โพธารินทร์
รางวัลประเภทบุคลากรดีเด่น ด้านการมาปฏิบัติงาน
– นางรุ่งนภา ไพจิตร
– สิบเอกภาณุพงษ์ สร้อยเพชร
– นางสาวขนิษฐา สามิตร์
– นายธวัตน์ ยศศักดิ์
– นางอรุณวิไล วันทาพงษ์
– ดร.จีระศักดิ์ เพิ่มฉลาด
รางวัลประเภทขวัญใจมหาชน
– นายธวัตน์ ยศศักดิ์

ภาคบ่าย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

Recent post