คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเจรจาความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และ National Chung-Hsing University
September 3, 2018

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2018

RAMA-RIAC2018_106

วันที่ 3 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 Ramathibodi international Academic Conference (RIAC) 2018 เรื่อง “Moving Forward To The Higher Standard Of Health Care” โดยมี ศาสตราจารย์ พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวรายงาน ในช่วงเปิดการประชุมฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Genomic genotyping and sequencing for reducing illness and enhancing wellness” โดยผู้เข้าร่วมการประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาทั่วประเทศ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และชื่อเสียงของคณะฯ และยกระดับการประชุมระดับ World Class ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ รวมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัยระหว่างครูกับศิษย์ เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะฯ ครู และศิษย์เก่า และเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความโดดเด่น และความเป็นเอกภาพทางวิชาการเพื่อก่อให้เกิดความศรัทธา การยอมรับ ประโยชน์และการรักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/th/news/conference/25may2018-1329

Recent post