มหาวิทยาลัยมหิดลเจรจาความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และ National Chung-Hsing University

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2018
September 3, 2018
ประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
September 3, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเจรจาความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และ National Chung-Hsing University

MU- TECO-NCHU4

วันที่ 3 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) และ National Chung-Hsing University โดยมี Dr. Chen-Yuan Tung, Representative, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand และ Prof. Mu-Min Chen, Vice President, National Chung-Hsing University เข้าร่วมในการประชุมพร้อมผู้แทนจากคณะต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป จากนั้น ในช่วงบ่าย ผู้แทนจาก National Chung-Hsing University จะเดินทางไปเจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรร่วม และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Recent post