โครงการสัมมนา “การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล”
November 30, 2018
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design”
December 1, 2018

นักศึกษา ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน “The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)”

S__2277433

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม Mang เจ้าของผลงาน MU Smart-Bin & MU-Recycle Application ประกอบด้วย นายธนกิตติ์ สาชาติ, นายสรายุทธ หล้าวิไลย์ และนายบัณฑิต โหว โดยมี นายสมศักดิ์ ธนาศรี เป็นที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในงาน “The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)”

Recent post