มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด 6 ข้อเสนอแนะ “นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย”
November 23, 2018
งานเดินวิ่ง 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
November 25, 2018

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ม.มหิดล ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ในรายการ เรื่องดีดี TNN ทางช่อง TNN 24

tnn7

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องดีดี TNN เรื่อง “ธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัย และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ออกอากาศทางช่อง TNN 24
ชมคลิป https://www.facebook.com/TNN24/videos/2157289447636577/

Recent post