โครงการ “วิศวะร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561”
November 19, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมการและจัดทำเอกสารเพื่อตรวจประเมินตนเอง”
November 19, 2018

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Incorporation of Nutrition in the Food System: Application in Policies and Programmes with Specific Reference to Bangladesh”

DSC_1090

วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Incorporation of Nutrition in the Food System: Application in Policies and Programmes with Specific Reference to Bangladesh” ซึ่งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ บรรยายหัวข้อ “Planning of efficient nutrition-sensitive food system for better quality of life” แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลระดับกลางจากประเทศบังกลาเทศ ณ ห้องประชุมสาคร ธนมิตร สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวางแผนระดับนโยบายและการปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ อาทิเช่น สถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศบังคลาเทศ การปรับปรุงระบบอาหารเพื่อโภชนาการที่ดีขึ้น: มุมมองของประเทศไทย การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร นโยบายด้านอาหารของประเทศ เป็นต้น

Recent post