คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
November 1, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล รับประเมินคุณภาพของสมศ.ระดับอุดมศึกษาปี 2561 มหาวิทยาลัยแรก
November 2, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” 2561

open13

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ นำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2561 โดยมี คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้บริหารส่วนงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมOpen House แนะนำคณะ/ วิทยาลัย/วิทยาเขตต่างๆของ ม.มหิดล, กิจกรรม Mahidol Admission ฟังบรรยายการรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารสิริวิทยา (ห้อง217-219), กิจกรรม Mahidol Museum&Tour นั่งรถรางชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดยมีนักศึกษา MU Guide นำชมตลอดเส้นทาง , กิจกรรม Mahidol Festival ชมการแสดงจากศิลปินศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันพร้อมตอบคำถามชิงรางวัล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 31 ส่วนงาน และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ จํานวนทั้งสิ้น 43,974 คน

Recent post