งานวันคล้ายวันสถาปนา ฉลองการครบรอบ 2 ทศวรรษ+1 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง The 1st Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and Technology
October 3, 2018
ม.มหิดล ร่วมกับ นาโนเทค สวทช. และศูนย์เครือข่าย 7 มหาวิทยาลัย ลงนามต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ
October 4, 2018

งานวันคล้ายวันสถาปนา ฉลองการครบรอบ 2 ทศวรรษ+1 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

vs_4

3 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ฉลองการครบรอบ 2 ทศวรรษ+1 ปี ของคณะฯ โดยได้จัดให้มีพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และตลาดนัด 2 ทศวรรษ

Recent post