พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
October 24, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านศิลปะและการออกแบบ ประจำปี 2561
October 25, 2018

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

688FCE73-53E4-4065-B6B0-3CFD8D4D5ACB

วันที่ 24  ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิด “โครงการกีฬาน้องใหม่” ประจำปีการศึกษา 2561 (We are Freshy Mahidol Games 2018 ) ณ  สนามฟุตบอล 1  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 โดย  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  ภายใต้แนวคิด “Idol of the new generation: ไอดอลยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและต่อต้านการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด  รวมทั้ง  เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  รู้จักการแก้ปัญหา  โดยการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 11 ชนิดกีฬา  ได้แก่  กรีฑา  เซปักตะกร้อ  ปิงปอง  บาสเกตบอล  เปตอง  ฟุตซอล  กรรเชียงบก  วอลเลย์บอล  แอโรบิค  แบดมินต้น และเทนนิส

Recent post