คอนเสิร์ต ศิริราชสุขสันต์ปันสุข ครั้งที่ 3 “Hall of Hearts”ช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ศิริราช

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัย Tsinghua ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
October 29, 2018
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561
October 30, 2018

คอนเสิร์ต ศิริราชสุขสันต์ปันสุข ครั้งที่ 3 “Hall of Hearts”ช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ศิริราช

si6

25 ตุลาคม 2561 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และประธานมูลนิธิโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช เป็นประธานการแถลงข่าวคอนเสิร์ตศิริราชสุขสันต์ปันสุข 3 “Hall of Hearts” ช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ศิริราช ร่วมกับ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และคณะกรรมการจัดงาน โดยมี รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว ณ โถงธนบุรี อาคารพิพิธภัณฑ์ 2 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า โรคมะเร็ง เป็นโรคที่มีความทุกข์ทรมานสำหรับผู้ป่วยอย่างมาก และมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของโรงพยาบาลศิริราช ผู้ป่วยมะเร็งกว่าร้อยละ 90 มีฐานะยากจน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงก็ตาม เพราะด้วยตระหนักถึงหน้าที่ของ “ผู้ให้ชีวิต” ความเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน และยังเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หากแต่ปัญหาที่ศิริราชเผชิญอยู่ตลอดเวลา ก็คือ ศิริราชไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกราย ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์หาทุนขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช จัดงานคอนเสิร์ตการกุศลมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556 ภายใต้ชื่อ “ศิริราช สุขสันต์ปันสุข” ประสบความสำเร็จดีเกินคาด และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ศิริราช สุขสันต์ปันสุข 2 The River of happiness with Nanthida” ก็ได้ผลตอบรับดีเช่นกัน
สำหรับในปีนี้ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ ศิริราช สุขสันต์ปันสุข 3 “Hall of Hearts” ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบกองทุนมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเพื่อเป็นทุนสำหรับการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านโรคมะเร็งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิต่อไป บัตรราคาเดียวคือ 50,000 บาท จำนวนจำกัดเพียง 300 ที่นั่ง สามารถซื้อบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ศิริราช โทร. 0 2419 7646-7 เจ เอส แอล โทร.0 2731 0630 ต่อ 126, 330

Recent post